Hiiraan Net. ka dhigo bogga hore
 

Dhismo ayaa ku socda, waxaanan rajeynaynaa in dhawaan uu dhameys tirmi doono inshaa alaah.

 
01.Al-Fatixah 1-7   45.Al-Jaathiyah 1-37
    46.Al-Axqaaf 1-23
    46.Al-Axqaaf 24-35
    47.Muxammad 1-15
    47.Muxammad 16-38
    48.Al-Fatx 1-15
    48.Al-Fatx 6-29
    49.Al-Xujuraat 1-18
    50.Qaaf 0-45
    51.Ad-Daariyaat 1-60
    52.Adh-Dhuur 1-49
    53.An-Najm 1-62
    54.Al-Qamar1-55
    55.Ar-Raxmaan1-78
    56.Al-Waaqicah1-96
    57.Al-Xadiid1-29
    58.Al-Mujaadalah1-22
    59.Al-Xashr 1-24
    60.Al-Mumtaxinah1-13
    61.As-Saff 1-14
    62.Al-Jumucah 1-11
    63.Al-Munaafiquun1-11
    64.At-Taghaabun 1-18
    65.Adh-Dhalaaq 1-12
    66.At-Taxriim 1-12
    67.Al-Mulk 1-30
    68.Al-Qalam 1-52
    69.Al-Xaaqqah 1-52
    70.Al-Macaarij 1-44
    71.Nuux 1-28
    72.Al-Jinn 1-28
    73.Al-Muzzammil 1-20
    74.Al-Muddathir 1-56
    75.Al-Qiyaamah1-40
  29. Al-Cankabuut1-69 76.Al-Insaan 1-31
  30. Ar-Ruum1-60 77.Al-Mursalaat 1-50
  31. Luqmaan1-34 78.An-Nama 1-40
  32. As-Sajdah1-30 79.An-Naazicaat 1-46
  33. Al-Axzaab1-9 80.Cabasa 1-42
  33. Al-Axzaab10-25 81.At-Takwiir 1-29
  33. Al-Axzaab26-36 82.Al-Indhifaar 1-19
  33. Al-Axzaab36-49 84.Al-Inshiqaaq 1-25
  33. Al-Axzaab50-52 85.Al-Buruuj 1-22
  33. Al-Axzaab52-69 86.Adh-Dhaariq1-17
  33. Al-Axzaab70-73 87.Al-Aclaa 1-19
  34.Saba 1-33 88.Al-Ghaashiyah1-26
  34.Saba34-54 89.Al-Fajr 1-30
  35.Faadhir1-27 90.Al-Balad 1-20
  35.Faadhir28-45 91.Ash-Shams 1-15
  36.Yaasiin1-42 92.Al-Layl 1-21
  36.Yaasiin42-83 93.Ad-Duxaa 1-11
  37.As-Saafaat1-62 94.Ash-Sharx 1-8
  37.As-Saafaat63-110 95.At-Tiin 1-8
  37.As-Saafaat111-118 96.Al-Calaq 1-19
  38. Saad1-31 097.Al-Qadr 1-5
  38. Saad32-88 098.Al-Bayyinah 1-8
  39. As-Zumar1-15 099.Az-Zalzalah 1-8
  39. As-Zumar16-37 100.Al-Caadiyaat 1-11
  39. As-Zumar38-54 101.Al-Qaaricah 1-11
  39. As-Zumar55-75 102.At-Takaathur 1-8
  40.Ghaafir1-37 103.Al-Casr 1-3
  40.Ghaafir37-67 104.Al-Humazah 1-9
  40.Ghaafir68-85 105.Al-Fiil 1-5
  41.Fussilat1-32 106.Quraysh 1-4
  41.Fussilat33-54 107.Al-Maacuun 1-7
  42.Ash-Shuura1-15 108.Al-Kawthar 1-3
  42.Ash-Shuura16-35 109-Al-Kaafiruun 1-7
  42.Ash-Shuura36-53 110.An-Nasr 1-3
  43.Az-Zukhruf1-35 111.Al-Mazad 1-5
  43.Az-Zukhruf36-71 112.Al-Ikhlaas 1-4
  43.Az-Zukhruf72-89 113.Al-Falaq 1-5
  44.Ad-Dukhaan1-59 114.An-Naas 1-6
WALAAL WAXAAD KU SOO DHAWAATAA GACMO FURAN  Contact:webmaster@hiiraannet.com
Copyright 2006-2011
Hiiraan Net.com